Line separator

KÜRESEL
ARAŞTIRMA DÜŞÜNCE
MERKEZİ

 Entelektüel zihinlerin bir girişimci olarak bu alana girmesi ve bu alanda var olmayı zorlaması gerekmektedir. Bu girişimci entelektüeller bu yapılar içerisinde özgür, bağımsız duruşlarıyla, yeni fikirler ve siyasi inisiyatifler ortaya koyarak birey ve devlet arasına sıkışan pek çok problemin çözülmesine ve yeni atılımların yapılmasına zemin hazırlayabilirler. 

HAKKIMIZDA.

logo.jpg

Fikri çalışmaları 2 seneye uzanan merkezimiz 2015 yılı itibari ile Kütahya'da kurulmuş, şubeleşme noktasında hızla ilerlemektedir. Çok farklı disiplinlerden farklı uzmanlık alanlarına sahip kişilerin bir araya gelmesi ile kurulan merkezimiz her geçen gün kadrosunu genişletmekte ve büyümektedir.

Demokrasilerin olmazsa olmazı olan Sivil Toplum örgütlerinin giderek artan önemi ve genişleyen faaliyet sahası hepimizin malumudur. Sivil Toplum Örgütleri içerisinde yer alan Düşünce Kuruluşları (Think-Tank) soğuk savaş sonrası dönemde bilhassa uluslararası ilişkiler alanında etkisi giderek artan bir aktör konumuna gelmiştir. Başta Amerika olmak üzere Batı toplumlarında düşünce kuruluşları ülkelerin dış politikalarını yönlendirmeye kadar uzanan bir etkiye sahiptir.

Ülkemizde ise Sivil Toplum kuruluşlarının gelişmesi çok ağır-aksak ilerlemektedir. Düşünce Kuruluşları ise bütün bu örgütlenmeler arasında en az gelişmiş olanıdır. Gerek sayı ve gerekse etki anlamında bir fakirlik yaşadığımız söylenebilir.

Bunda en önemli sebep; devlet ya da özel sektörün gerekli maddi desteği vermemesine de yol açan algı sorunudur. Düşünce merkezlerinin önemi ne devlet ne de toplum açısından idrak edilememektedir.

Bu algının değiştirilmesi için ülkede entelektüel zihin- lerin bir girişimci olarak bu alana girmesi ve bu alanda var olmayı zorlaması gerekmektedir. Bu girişimci entelektüeller bu yapılar içerisinde özgür, bağımsız duruşlarıyla, yeni fikirler ve siyasi inisiyati er ortaya koyarak birey ve devlet arasına sıkışan pek çok problemin çözülmesine ve yeni atılımların yapılmasına zemin hazırlayabilirler. 

KÜRESEL

ARAŞTIRMA

DÜŞÜNCE MERKEZİ.

iş görüşmesi
Veri Analizi